Główne cechy zasilacza programowalnego

Standardowy programowalny zasilacz może generować stabilne przemysłowe sygnały napięciowe i prądowe o wysokiej mocy z regulowaną amplitudą, częstotliwością i kątem fazowym. Służy głównie do testowania i weryfikacji mierników prądu, napięcia, fazy, częstotliwości i mocy; może być również używany ze standardowymi miernikami mocy do weryfikacji i weryfikacji podstawowego błędu, pełzania i czułości mierników mocy (liczniki watogodzin).

Sterowany programowo zasilacz testowy przyjmuje sterowanie mikrokomputerem, zaawansowaną technologię, pełną kontrolę programu, pełną obsługę klawiszy, mały rozmiar, niewielką wagę i wygodę przenoszenia. Może być używany w laboratorium lub w terenie. Jest to wysoce precyzyjne standardowe źródło zasilania, które składa się z procesora DSP opartego na 1,2GMAC, wielkoskalowego układu FPGA, szybkiego i precyzyjnego DA oraz wysokiej jakości wzmacniacza mocy.

Stosowane są głównie w niektórych przedsiębiorstwach lub w blokach elektroenergetycznych, które wymagają standardowych, precyzyjnych źródeł sygnału. Mają niezwykle wysokie wymagania co do źródeł zasilania. Zostaną zastosowane zasilacze sterowane programowo. Tego rodzaju zasilacze będą dokładniejsze w pomiarach i inspekcjach.

Główne cechy to:

1. Zapewniać przemysłowe sygnały sinusoidalne o dużej mocy, ze stabilizacją napięciową, prądem stałym i przesunięciem fazowym, o zmiennej częstotliwości;

2. Można przeprowadzić test i weryfikację napięcia, prądu, fazy, częstotliwości i miernika mocy;

3. Można go używać ze standardowymi licznikami energii do weryfikacji i weryfikacji podstawowego błędu, pełzania i uruchamiania licznika energii (licznik energii);

4. Sterowanie mikrokomputerem i sterowanie programem realizują łagodny start i łagodne zatrzymanie, unikając w ten sposób uderzenia i uszkodzenia instrumentu;

5. W przypadku błędów obsługi, takich jak zwarcie napięcia, przerwa w obwodzie prądu lub błąd okablowania, wyjście może zostać automatycznie zatrzymane, a alarm zażąda poprawienia;

6. Instrument jest obsługiwany za pomocą klawisza, wszystkie kluczowe ustawienia są zaprogramowane, a oprogramowanie jest zablokowane, więc przypadkowa operacja nie zostanie uszkodzona;

7. Czysta cyfrowa synteza przebiegów, czysta cyfrowa modulacja amplitudy, przesunięcie fazowe i modulacja częstotliwości. Dokładne, stabilne i niezawodne;

8. Wzmacniacz mocy przyjmuje importowane urządzenia VMOS o dużej mocy i wysokiej niezawodności pracy;

9. Zastosuj sterowanie mikrokomputerem jednoukładowym, układ scalony o bardzo dużej skali i inne technologie, mały rozmiar, niewielką wagę i wysoką zawartość techniczną.

 fafafw

 


Czas postu: 23.02.2021